Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő neve, elérhetőségei:

Az adatkezelő megnevezése: Jeszenka Máté

Az adatkezelő levelezési címe: 5820 Mezőhegyes, Battonyai út 2.

Az adatkezelő e-mail címe: jeszenka.mate@gmail.com

Az adatkezelő telefonszáma: +36 70 395 7123

Honlap: jeszolg.hu

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A weboldal működésével kapcsolatos általános adatvédelmi tájékoztató

A Társaság által üzemeltetett weboldalakon az adatkezelő kizárólag a weboldal biztonságos működéséhez
elengedhetetlenül szükséges, valamint a működést támogató (funkcionális) sütiket alkalmaz. A weboldalon
2 elhelyezett kisméretű szövegfájlok ún. sütik által technikai információk kerülnek rögzítésre a weboldal
meglátogatásával kapcsolatosan, amelyek részben a weboldal alapvető működéséhez és az informatikai rendszer
biztonságához feltétlenül szükséges információk, részben pedig funkcionális/preferenciális célokat szolgálnak. A
sütik által gyűjtött információk a látogatót személyében nem azonosítják, azonban számítógépét és
internetkapcsolatát felismerhetővé teszik a következő látogatás alkalmával, vagy akár ettől függetlenül, más
weboldalak böngészése során is.

Az adatkezelés célja: A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése
érdekében a Adatkezelő átmenetileg tárolja. A tárolt adatok a látogatót személyében nem azonosítják, azonban
számítógépét és internetkapcsolatát felismerhetővé teszik.

Az adatkezelés időtartama: A látogatót személyében nem azonosító, de számítógépe által és internetkapcsolatát
felismerhetővé tevő adatokat az adatkezelő informatikai rendszere 30 napig vagy az érintett törlési kérésének
feldolgozásáig őrzi. A szerver által automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak az adatkezelő rendelkezésére,
ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikákat kezeli.
Az adatkezelés biztonsága érdekében hozott technikai és szervezési intézkedések: az adatkezelő a sütikben tárolt
információkat nem kapcsolja össze az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokkal. Technikai
biztonsági szempontok alapján az adatkezelő vírusvédelemi rendszerrel, tűzfallal, jelszóvédelemmel rendelkező
informatikai megoldásokkal biztosítja az adatok biztonságát.

Sütik: A süti egy olyan adat, amelyet a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének, hogy az eltárolja és később
ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző
bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző
a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.
A süti lényege, hogy az weboldal szolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót
megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban
rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót
kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook,
Google Analytics), ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.
A sütik fajtái
1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal nem
működne funkcionálisan. A látogató azonosításában segítenek, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy
belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül
tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van
generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy
megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden
sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a
kilépésig).
2. Használatot elősegítő sütik: amelyek megjegyzik a látogató választásait, például milyen formában
szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat
jelentik.
3. Teljesítmény biztosító sütik: információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli
viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google
Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). A látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

Ha az Érintett szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR vagy a mindenkor hatályos
adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, panaszt tehet az illetékes felügyeleti hatóságnál, Magyarországon a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
– 1363 Budapest, Pf. 9.
– 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
– telefon: +36 (1) 391-1400
– fax: +36 (1) 391-1410
– e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A panasztételi jogtól függetlenül az érintett bírósághoz is fordulhat személyes adatai jogellenes kezelése, illetve az
információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogai sérelme miatt. Magyarországon a per az érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt, vagy az adatkezelő székhelye alapján illetékes Bíróság
előtt indítható meg.

Alapdíjon felül

Extra szolgáltatások amelyeket az alapdíjak nem tartalmaznak: